Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 5 năm liền


Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 5 năm liền
(Hoctrenmobile.net)-Để xem điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 5 năm liền bạn soạn tin theo hướng dẫn dưới đây:Tên ngành Khối Giới Soạn tin
Nghiệp vụ an ninh A nam HS 17148 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh A1 nam HS 17149 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh C nam HS 17150 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh D1 nam HS 17151 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh A nu HS 17152 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh A1 nu HS 17153 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh C nu HS 17154 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh D1 nu HS 17155 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan