Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên 5 năm liền (Từ 2012-2016)


Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên  5 năm liền (Từ 2012-2016)
Dưới đây là thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên 5 năm liền.
Dữ liệu lịch sử điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền được dùng để tham khảo khi chọn trường để thi vào lớp 10 THPT tại Hưng Yên và cũng là một trong những kênh để bạn có thể dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017.

Để xem lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên trong 5 năm liền, bạn soạn tin như sau



STT Trường THPT Soạn tin xem ĐC 2 năm
1 Ân Thi Soạn HS 29566 gửi 8785
2 Đức Hợp Soạn HS 29567 gửi 8785
3 Dương Quảng Hàm Soạn HS 29568 gửi 8785
4 Hoàng Hoa Thám Soạn HS 29569 gửi 8785
5 Hưng Yên Soạn HS 29570 gửi 8785
6 Khoái Châu Soạn HS 29571 gửi 8785
7 Kim Động Soạn HS 29572 gửi 8785
8 Minh Châu Soạn HS 29573 gửi 8785
9 Mỹ Hào Soạn HS 29574 gửi 8785
10 Nam Khoái Châu Soạn HS 29575 gửi 8785
11 Nam Phù Cừ Soạn HS 29576 gửi 8785
12 Nghĩa Dân Soạn HS 29577 gửi 8785
13 Nguyễn Siêu Soạn HS 29578 gửi 8785
14 Nguyễn Thiện Thuật Soạn HS 29579 gửi 8785
15 Nguyễn Trung Ngạn Soạn HS 29580 gửi 8785
16 Phạm Ngũ Lão Soạn HS 29581 gửi 8785
17 Phù Cừ Soạn HS 29582 gửi 8785
18 Tiên Lữ Soạn HS 29583 gửi 8785
19 Trần Hưng Đạo Soạn HS 29584 gửi 8785
20 Trần Quang Khải Soạn HS 29585 gửi 8785
21 Triệu Quang Phục   Soạn HS 29586 gửi 8785
22 Trưng Vương Soạn HS 29587 gửi 8785
23 Văn Giang Soạn HS 29588 gửi 8785
24 Văn Lâm Soạn HS 29589 gửi 8785
25 Yên Mỹ Soạn HS 29590 gửi 8785

Lịch sử điểm chuẩn, Lịch sử điểm chuẩn vào 10, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, Hưng Yên


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan