Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 5 năm liền (Từ 2012-2016)


Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 5 năm liền (Từ 2012-2016)
Dưới đây là thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định 5 năm liền.
Dữ liệu lịch sử điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền được dùng để tham khảo khi chọn trường để thi vào lớp 10 THPT tại Bình Định và cũng là một trong những kênh để dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017.

Để xem lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định trong 5 năm liền, bạn soạn tin như sauTên trường Soạn tin
An Lương Soạn HS 24555  gửi 8785
Hòa Bình Soạn HS 24556  gửi 8785
Hoài Ân Soạn HS 24557  gửi 8785
Hùng Vương Soạn HS 24558  gửi 8785
Lý Tự Trọng Soạn HS 24559  gửi 8785
Mỹ Thọ Soạn HS 24560  gửi 8785
Ngô Lê Tân  Soạn HS 24561  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn HS 24562  gửi 8785
Nguyễn Diêu Soạn HS 24563  gửi 8785
Nguyễn Du Soạn HS 24564  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo Soạn HS 24565  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang Soạn HS 24566  gửi 8785
Nguyễn Trân Soạn HS 24567  gửi 8785
Quang Trung Soạn HS 24568  gửi 8785
Quốc học Quy Nhơn Soạn HS 24569  gửi 8785
Số 1 An Nhơn Soạn HS 24570  gửi 8785
Số 1 Phù Cát Soạn HS 24571  gửi 8785
Số 1 Phù Mỹ Soạn HS 24572  gửi 8785
Số 1 Tuy Phước Soạn HS 24573  gửi 8785
Số 2 An Nhơn Soạn HS 24574  gửi 8785
Số 2 Phù Cát Soạn HS 24575  gửi 8785
Số 2 Phù Mỹ Soạn HS 24576  gửi 8785
Số 2 Tuy Phước Soạn HS 24577  gửi 8785
Số 3 An Nhơn Soạn HS 24578  gửi 8785
Số 3 Phù Cát Soạn HS 24579  gửi 8785
Số 3 Tuy Phước Soạn HS 24580  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ Soạn HS 24581  gửi 8785
Tây Sơn Soạn HS 24582  gửi 8785
Trần Quang Diệu Soạn HS 24583  gửi 8785
Trưng Vương Soạn HS 24584  gửi 8785
Võ Giữ Soạn HS 24585  gửi 8785
Võ Lai Soạn HS 24586  gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan