Tính tổng dãy số: Bài 6. Tính tổng sau


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính tổng dãy số:  Bài 6. Tính tổng sau

$latex \displaystyle S=\frac{1}{2}+\frac{1}{{{2}^{2}}}+…+\frac{1}{{{2}^{2005}}}$

Hướng dẫn giải chi tiếtTa thấy mỗi số hạng liền sau của tổng đều kém số hạng liền trước của nó “2” lần

Xem thêm

Phương pháp tính tổng dãy số

101 bài toán tính tổng phân số

 


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan