Tính tổng dãy số: Bài 5: Tính tổng sau.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính tổng dãy số: Bài 5: Tính tổng sau.

$latex \displaystyle {{S}_{n}}=\frac{1}{1.2.3.4}+\frac{1}{2.3.4.5}+…+\frac{1}{n\left( n+1 \right)\left( n+2 \right)\left( n+3 \right)}$

Hướng dẫn giải chi tiếtXem thêm

Phương pháp tính tổng dãy số

101 bài toán tính tổng phân số


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan