Tính tổng dãy số: Bài 4 : Tính tổng sau:


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính tổng dãy số: Bài 4 : Tính tổng sau:

$latex \displaystyle {{S}_{n}}=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+…+\frac{1}{n\left( n+1 \right)\left( n+2 \right)}$

Hướng dẫn giải chi tiếtNhận xét đề bài:

-         Tử các số đều là 1

-         Mẫu các số hạng đều là 3 tích số tự nhiên liên tiếp.

Xem thêm

Phương pháp tính tổng dãy số

101 bài toán tính tổng phân số


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan