Tính tổng dãy số Bài 2:Tính tổng


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính tổng dãy số Bài 2:Tính tổng

$latex \displaystyle S=\frac{1}{9.10}+\frac{1}{10.11}+…+\frac{1}{2004.2005}$

Hướng dẫn giải chi tiếtNhận xét: Dùng cách tách các số hạng

Xem thêm

Phương pháp tính tổng dãy số

101 bài toán tính tổng phân số


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan