Tính nhanh phân số bài 8. Tính nhanh


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính nhanh phân số bài 8. Tính nhanh : $ \displaystyle \frac{37}{53}x\frac{23}{48}x\frac{535353}{373737}x\frac{242424}{232323}$

Xem giải chi tiết
Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan