Tính nhanh phân số bài 7. Tính nhanh


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính nhanh phân số bài 7. Tính nhanh  $ \displaystyle \frac{2013×2009-2013×1009}{2014×999+1014}$

Xem giải chi tiết
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan