Tính nhanh phân số bài 6. Tính nhanh A


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính nhanh phân số bài 6. Tính nhanh  A= $ \displaystyle \frac{2011}{2010}x\frac{2012}{2011}x\frac{2013}{2012}x\frac{2014}{2013}x\frac{1005}{1007}$

Xem giải chi tiết
Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan