Tính nhanh phân số bài 4. Tính nhanh A =


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính nhanh phân số bài 4. Tính nhanh A  =$ \displaystyle \frac{3}{2×5}+\frac{3}{5×8}+\frac{3}{8×11}+\frac{3}{11×14}$

Xem giải chi tiết 
Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan