Tính nhanh phân số: Bài 2 Tính nhanh A =


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính nhanh phân số: Bài 2 Tính nhanh A = $ \displaystyle \frac{5}{2}+\frac{5}{6}+\frac{5}{18}+\frac{5}{54}+\frac{5}{162}+\frac{5}{486}$

Xem giải chi tiết
Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan