Tính nhanh phân số: bài 1-Tính nhanh biểu thức sau:


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Tính nhanh phân số:  bài 1-Tính nhanh biểu thức sau:

$ \displaystyle \frac{1}{2}+$ + $ \displaystyle \frac{1}{4}$+ $ \displaystyle \frac{1}{8}$+ $ \displaystyle \frac{1}{64}$

 

Xem giải chi tiết 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan