Thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tiền Giang nhiều năm


Thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang:  tham khảo lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang nhiều năm

Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tỉnh Tiền Giang   là một trong những dữ liệu tham khảo hữu ích cho học sinh khi chọn trường để đăng ký dự thi vào lớp 10 Tỉnh Tiền GiangĐể biết Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT Tỉnh Tiền Giang, bạn soạn tin như sau

Soạn tin: HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin đối với từng trường như sau:

 

Trường Soạn tin
Bình Đông Soạn HS 16738 gửi 8785
Bình Phục Nhứt Soạn HS 16739 gửi 8785
Cái Bè Soạn HS 16740 gửi 8785
Chợ Gạo Soạn HS 16741 gửi 8785
Đốc Binh Kiều Soạn HS 16742 gửi 8785
Dưỡng Điềm Soạn HS 16743 gửi 8785
Gò Công Soạn HS 16744 gửi 8785
Gò Công Đông Soạn HS 16745 gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm Soạn HS 16746 gửi 8785
Lê Thanh Hiền Soạn HS 16747 gửi 8785
Lê Văn Phẩm Soạn HS 16748 gửi 8785
Long Bình Soạn HS 16749 gửi 8785
Lưu Tấn Phát Soạn HS 16750 gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HS 16751 gửi 8785
Ngô Văn Nhạc Soạn HS 16752 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu Soạn HS 16753 gửi 8785
Nguyễn Văn Côn Soạn HS 16754 gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn Soạn HS 16755 gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp Soạn HS 16756 gửi 8785
Phạm Thành Trung Soạn HS 16757 gửi 8785
Phan Việt Thống Soạn HS 16758 gửi 8785
Phú Thạnh Soạn HS 16759 gửi 8785
Phước Thạnh Soạn HS 16760 gửi 8785
Rạch Gầm NV2: Xoài Mút Soạn HS 16761 gửi 8785
Tân Hiệp Soạn HS 16762 gửi 8785
Tân Phước Soạn HS 16763 gửi 8785
Tân Thới Soạn HS 16764 gửi 8785
Thiên Hộ Dương Soạn HS 16765 gửi 8785
Thủ Khoa Huân Soạn HS 16766 gửi 8785
Trần Hưng Đạo Soạn HS 16767 gửi 8785
Trần Văn Hoài Soạn HS 16768 gửi 8785
Trương Định Soạn HS 16769 gửi 8785
Tứ Kiệt Soạn HS 16770 gửi 8785
Vĩnh Bình Soạn HS 16771 gửi 8785
Vĩnh Kim Soạn HS 16772 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn Soạn HS 16773 gửi 8785
Chuyên Toán Soạn HS 16774 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn HS 16775 gửi 8785
Chuyên Địa Soạn HS 16776 gửi 8785
Chuyên Lý Soạn HS 16777 gửi 8785
Chuyên Tin học Soạn HS 16778 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn HS 16779 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn HS 16780 gửi 8785
Chuyên hệ Không chuyên Soạn HS 16781 gửi 8785

Thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tiền Giang nhiều năm


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan