Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An nhiều năm liền


Dữ liệu tổng hợp điểm chuẩn nhiều năm là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu để lựa chọn trường trong kỳ thi vào lớp 10.
Dưới dây là dữ liệu tổng hợp vào trường THPT tỉnh Nghệ An

Để xem thống kê điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Nghệ An, bạn soạn tin như sau:

Tên trường THPT Soạn tin
Anh Sơn 1 Soạn HS  24202 gửi 8785
Diễn Châu 2 Soạn HS  24203 gửi 8785
Diễn Châu 3 Soạn HS  24204 gửi 8785
Diễn Châu 4 Soạn HS  24205 gửi 8785
Diễn Châu 5 Soạn HS  24206 gửi 8785
Đô Lương 1 Soạn HS  24207 gửi 8785
Đô Lương 2 Soạn HS  24208 gửi 8785
Đô Lương 3 Soạn HS  24209 gửi 8785
Đô Lương 4 Soạn HS  24210 gửi 8785
Đông Hiếu Soạn HS  24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HS  24212 gửi 8785
Kim Liên Soạn HS  24213 gửi 8785
Nam Đàn 1 Soạn HS  24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu Soạn HS  24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) Soạn HS  24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái Soạn HS  24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu Soạn HS  24218 gửi 8785
Quỳ Hợp Soạn HS  24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1 Soạn HS  24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2 Soạn HS  24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3 Soạn HS  24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4 Soạn HS  24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3 Soạn HS  24224 gửi 8785
Tây Hiếu Soạn HS  24225 gửi 8785
Yên Thành 2 Soạn HS  24226 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan