Ôn thi sinh học: Bài tập về cấu trúc phân tử ADN – Phần I – Học cùng VTV2


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Ôn thi sinh học: Bài tập về cấu trúc phân tử ADN – Phần I – Học cùng VTV2
Dạng 1. Xác định trình tự nuclêôtit trên 1 mạch của gen (ADN) hay trên ARN khi biết trình tự nucletit của 1 mạch.

Dạng 2. Xác định trình tự nuclêôtit của gen (ADN) khi biết trình tự nucletit của ARN.

Dạng 3. Xác định số nucleotit, số liên kết hydro, chiều dài gen, số liên kết peptit . . .

Dạng 4. Xác định số bộ ba, chiều dài gen khi biết số axitamin.

Làm bài trắc nghiệm tại liên quan tại đây

Xem thêm

- Các dạng bài tập về phân tử ADN và phương pháp giải

- 100 bài tập về cấu trúc ADN, ARN, Protein có đáp án và giải chi tiết


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan