Ôn thi đại học sinh học cùng VTV2 – Hoán vị gen (Phần I)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Ôn thi đại học sinh học cùng VTV2 – Hoán vị gen (Phần I)
Hỏi:

1- Thí nghiệm của hiện tượng liên kết gen của Moocgan? Đặc điểm và ý nghĩa của liên kết gen?

2. Thí nghiệm tìm ra quy luật hoán vị gen của Moocgan? Hoán vị gen là gì? Cơ sở tế bào học và ý nghĩa của hoán vị gen?

3. Tần số hoán vị gen là gì? Cách tính tần số hoán vị gen? Điều kiện xảy ra hoán vị gen và cách nhân biết hiện tượng hoán vị gen?

4. Hoán vị gen xảy ra trong những điều kiện nào?

5. Cách nhận biết có hoán vị gen?

Trả lời

Bạn cũng có thể xem PP giải bài tập  ở đây

Áp dụng các bài tập ở đây


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan