Vật lí lớp 9

Hỏi đáp vật lí 9, kiến thức vật lí 9

Dựng  ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.

Trả lời