Vật lí lớp 9

Hỏi đáp vật lí 9, kiến thức vật lí 9

Hỏi đáp Vật lí 9: Nêu ví dụ, mô tả hiện tượng trong đó có sự chuyển hoá các dạng năng lượng đã học và chỉ ra được rằng mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác

Hỏi đáp Vật lí 9: Nêu ví dụ, mô tả hiện tượng trong đó có sự chuyển hoá các dạng năng lượng đã học và chỉ ra được rằng mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác

Trả lời

Hỏi đáp Vật lí 9: Màu sắc của vật có quan hệ như thế nào với màu ánh sáng? Vật màu gì có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu?, vật có màu gif không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào?

Hỏi đáp Vật lí 9: Màu sắc của vật có quan hệ như thế nào với màu ánh sáng? Vật màu gì có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu?, vật có màu gif không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào?

Trả lời