Toán 9

Giải toán lớp 9

Ôn thi vào 10 Ngữ văn: Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp

Ôn thi vào 10 Ngữ văn: Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp

Chiến tranh đã đi qua trên mảnh đất Việt thân yêu, để lại với đời mùa thu nay tươi đẹp của hòa bình, hạnh phúc và để lại với lòng người bao chiến công của những chiến sĩ mùa thu xưa – những mùa thu của cuộc kháng chiến chống Pháp với những con người “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. Họ đã dựng nên tượng đài bất hủ trong thơ ca về người chiến sĩ Cách mạng.

Giải bài tập Toán 9: Các phương pháp giải phương trình – Phần 1

Giải phương trình là một bài toán cơ bản liên quan đến nhiều bài toán khác như tìm tập xác định, giải bài toán có lời văn bằng cách lập phương trình. Đối với những phương trình có dạng cơ bản thì học sinh có thể áp dụng giải dễ dàng. Tuy nhiên với những phương trình dạng bậc cao hoặc những phép tính phức tạp học sinh cần phải có kỹ năng tốt mới giải được bài toán.

Chuyên đề này hướng dẫn đầy đủ về cách giải bài toán bằng cách lập phương trình.