Sinh học 9

Giải đáp SInh 9, Đề cương SInh 9, SInh 9

Hệ thống bài tập vận dụng: Hoán vị gen

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không đưa ra toàn bộ các bài tập đã sử dụng mà chỉ giới thiệu các dạng bài tập khác nhau, mỗi dạng có một số bài tập minh hoạ và có lời giải đi kèm.

Kiến thức Sinh học 9: ADN VÀ GEN

Kiến thức Sinh học 9: ADN VÀ GEN

A/ Tóm tắt lí thuyết:

  • Mỗi chu kì xoăn có 10 cặp nucleotit và cao 34 AO, nên kích thước của mỗi cặp nucleotit là 3,4Ao. Một Nucleotit có khối lượng khoảng 300 đvc
  • Theo nuyên tắc bổ sung : A liên kết với T, G liên kết với X . Vì vậy A=T, G=X.. Từ đó suy ra: