Ngữ văn 9

Ngữ văn 9 – ôn thi vào 10

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN – ĐỀ SỐ 10

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN  - ĐỀ SỐ 10

Câu1: (1.5 ñieåm)

Chép lại ba câu thơ cuối trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và phân tích ý nghĩa của hình ảnh kết thúc bài thơ. 
Câu2: (6 điểm)

Với nhan đề : Môi trường sống của chúng ta, dựa vào những hiểu biết của em về môi trường, viết một bài văn ngắn trình bày quan điểm của em và cách cải tạo môi trường sống ngày một tốt đẹp hơn.

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN – ĐỀ SỐ 9

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN  - ĐỀ SỐ 9

Câu1: (2,5điểm)
Phân tích ý nghĩa của các từ láy trong đoạn thơ :

“Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Sè sè nắm đất bên đường,
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.”
(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN – ĐỀ SỐ 8

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN  -  ĐỀ SỐ 8

Câu1: (1,5điểm)
Chép lại bốn câu thơ nói lên nỗi nhớ cha mẹ của Thuý Kiều trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích và nhận xét veà caùch duøng từ ngữ hình ảnh trong đñoạn thơ.
Câu2: (6điểm)
Suy nghĩ về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN – ĐỀ SỐ 6

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN  -  ĐỀ SỐ 6

Câu 1: (1,5 điểm)

Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu nhận xét về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích Chị em Thuý Kiều (Ngữ văn 9 -Tập một).

Câu 2: (6 điểm)

Suy nghĩ về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.


GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TỰ LUẬN, ĐỀ SỐ 6

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN – ĐỀ SỐ 5

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN  -  ĐỀ SỐ 5

Câu 1: (2 điểm)

Chép lại khổ thơ đầu của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ đó.

Câu 2: (5,5 điểm)

Viết bài thuyết minh giới thiệu về Nguyễn Du và giá trị của tác phẩm Truyện Kiều.

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN – ĐỀ SỐ 4

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN  -  ĐỀ SỐ 4

Câu 1: (1,5 điểm)

Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ sau:

“Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo”.

Câu 2: (6 điểm)

Suy nghĩ về tình cha con trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng


GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TỰ LUẬN, ĐỀ SỐ 4

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN – ĐỀ SỐ 3

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN  -  ĐỀ SỐ 3

Câu 1: (1,5 điểm)

Nhận xét về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều.

Câu 2: (6 điểm)

Cảm nghĩ về thân phận người phụ nữ qua bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương và tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN TỰ LUẬN, ĐỀ SỐ 3

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN – ĐỀ SỐ 2

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN PHẦN TỰ LUẬN  - ĐỀ SỐ 2

Câu 1: (1,5 điểm)

Chép lại chính xác 4 dòng thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân trích trongTruyện Kiều của Nguyễn Du. Viết khoảng 5 câu nhận xét về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ đó.

Câu 2: (6 điểm)

Nêu suy nghĩ của em về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận.


GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN TỰ LUẬN, ĐỀ SỐ 2

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN – ĐỀ SỐ 1

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN – TỰ LUẬN ĐỀ SỐ 1

Câu 1: (2,5 điểm)

Chép lại chính xác bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương và phân tích ý nghĩa của các cặp từ trái nghĩa có trong bài thơ.

Câu 2: (5 điểm)

Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân