Hóa học lớp 9

Kiến thức Hóa học 9, giải bài tập háo học 9,

7 cách đơn giản giúp cân bằng một phản ứng hóa học

Có một nguyên tắc cơ bản là để giải đúng các bài toán hóa học ta cần biết cân bằng nhanh các phản ứng xảy ra. Có rất nhiều cách để cân bằng một phản ứng, hi vọng những phương pháp được chia sẻ dưới đây có thể giúp các bạn dễ dàng trong việc cân bằng các phản ứng hóa học.