Lớp 7

Giải chi tiết bài tập lớp 7

Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 34

Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 34: Một cái bể hình hộp chữ nhật, đo lòng bể được chiều dài là 5 m, chiều rộng 3 m và chiều cao 2 m. Bể đang không có nước, cùng một lúc người ta mở hai vòi nước vào bể và sau 3 giờ thì bể đầy nước. Hỏi mỗi giờ mỗi vòi chảy được bao nhiêu lít nước, biết rằng mỗi giờ vòi thứ nhất chảy ít hơn vòi thứ hai 1000 lít?

Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 33:

Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 33: Một cái bể hình hộp chữ nhật, đo lòng bể được chiều dài là 5 m, chiều rộng 3 m và chiều cao 2 m. Lượng nước trong bể có sẵn là 1/4 chiều cao của bể. Lúc 6 giờ 30 phút, người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 55 l, vòi thứ hai chảy được 45 l. Hỏi đến mấy giờ thì bể đầy nước?

Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 32

Giải toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch-Bài 32: Một cái bể hình hộp chữ nhật, đo lòng bể được chiều dài là 5 m, chiều rộng 3 m và chiều cao 2 m. Lúc 6 giờ 30 phút, người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào khi bể không có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 55 l, vòi thứ hai chảy được 45 l. Hỏi hai vòi chảy đầy bể lúc mấy giờ?