Lớp 6

Giải chi tiết bài tập lớp 6

Hỏi đáp Vật lí lớp 6 – THCS (Phần thứ nhất)

Hỏi đáp Vật lí lớp 6 – THCS

A. Câu hỏi – Bài tập

1. Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước nóng và nước đá  để tách hai cốc ra. Hỏi bạn đó phải làm thế nào?

Câu hỏi và đáp án ôn tập Địa lí lớp 6 – Học kỳ II – Phần I

Câu hỏi và đáp án ôn tập Địa lí lớp 6 – Học kỳ II – Phần I                       

A. Câu hỏi

Câu 1: Dựa vào công dụng khoáng sản phân ra mấy loại? Kể tên những khoáng sản thuộc mỗi loại đó?

Câu 2: Dựa vào đâu để phân ra các khối khí : nóng, lạnh, đại dương, lục địa ? Nêu vị trí hình thành và tính chất từng loại khối khí ?

Các phương pháp so sánh phân số

Các phương pháp so sánh phân số

Trong chương trình Toán ở Tiểu học, phân số là một nội dung quan trọng trong mạch kiến thức về số học. Các bài toán liên quan đến phân số chiếm tỉ lệ khá cao, đặc biệt  là các bài tập trong  đề thi học sinh giỏi  liên quan đến phân số rất nhiều. Các kiến thức về phân số được sắp xếp theo nguyên tắc đồng tâm, kế thừa và phát triển liên tục không gián đoạn.