Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 4(Theo đề thi chứng chỉ tin học A2)


Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 4(Theo đề thi chứng chỉ tin học A2)Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 4(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ?

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

 
 
 
 

Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là :

 
 
 
 

Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện :

 
 
 
 

Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng :

 
 
 
 

Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn :

 
 
 
 

Bạn hiểu Macro Virus là gì ?

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:

 
 
 
 

Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

 
 
 
 

Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới :

 
 
 
 

Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy ?

 
 
 
 

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

 
 
 
 

Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện :

 
 
 
 

Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, theo em thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?

 
 
 
 

Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào?

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự “1 Angiang 2″. Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2 ; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

 
 
 
 

Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:

 
 
 
 

Nếu kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhân chính là gì ?

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện :

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan