Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 2(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)


Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 2(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)Test trình độ Tin học – Hạng A2 – Đề số 2(Theo đề thi cấp chứng chỉ Tin học A2)

Please enter your email:

Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ :

 
 
 
 

Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

 
 
 
 

Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại?

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng?

 
 
 
 

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện :

 
 
 
 

Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?

 
 
 
 

Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện

 
 
 
 

Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

 
 
 
 

Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ :

 
 
 
 

Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để :

 
 
 
 

Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

 
 
 
 

Hệ điều hành là :

 
 
 
 

Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

 
 
 
 

Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, …, được gọi là:

 
 
 
 

Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …; ta có thể khai báo đơn vị đo :

 
 
 
 

Trong soạn thảo Winword, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện :

 
 
 
 

Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

 
 
 
 

Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện

 
 
 
 

Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :

 
 
 
 

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

 
 
 
 

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện :

 
 
 
 

Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

 
 
 
 

Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ?

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan