ĐỀ TÀI NCKHSPUD TÍCH HỢP LIÊN MÔN (THCS) – PHẦN 1


 

 DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD TÍCH HỢP LIÊN MÔN (THCS) -  PHẦN 1 

STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD TÍCH HỢP LIÊN MÔN (THCS)-  PHẦN 1images (1)

TẢI VỀ
1  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 9:images (1)SỬ DỤNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC NGỮ VĂN LỚP 9 (gồm 17 trang)

chi tiết
2  

Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh 9:images (1)  DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀO GIỜ HỌC TIẾNG ANH ( gồm 10 trang)

chi tiết
3

 

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  6: images (1)HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6 GIẢI BÀI TOÁN TÌM X.( gồm 20 trang)

chi tiết
4  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  6:images (1) PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN SỐ HỌC 6 VÀ HÌNH HỌC 8 ( gồm 24 trang)

chi tiết
5  

Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 6:images (1)HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA ( gồm 19 trang)

chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan