Tag Archives: Yên bái

5 trường THPT chất lượng thấp nhất Yên Bái

5 trường THPT chất lượng thấp nhất Yên Bái

THỐNG KÊ THEO ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014

Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D

với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên