Tag Archives: Thái Bình

Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2017 – 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm chuẩn vào các trường THPT năm nay dựa trên kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua. Theo đó, năm học tới, toàn tỉnh sẽ có 15.257 học sinh lớp bước vào lớp 10 công lập.

Năm nay, điểm chuẩn vào các trường có sự thay đổi theo chiều hướng tăng nhẹ so với năm trước. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THPT Nguyễn Trãi có điểm chuẩn đầu vào cao nhất. Tiếp theo là các trường: THPT Quỳnh Côi, THPT Bắc Đông Quan , THPT Đông Thụy Anh.

Năm nay, nhiều học sinh có điểm số cao lại không đỗ vào trường đã chọn nên Sở Giáo dục và Đào tạo dự định sẽ điều chuyển những học sinh này sang những trường có điểm số thấp hơn.

Tổng hợp Thống kê điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình nhiều năm

Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 là tiêu chí khá quan trọng giúp bạn lựa chọn và đánh giá trường khi chọn để thi vào lớp 10.
Dưới đây là dữ liệu thống kê điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT tại Thái Bình. Dữ liệu giúp đánh giá chất lượng đầu vào của mỗi trường và là cơ sở để thí sinh tham khảo lựa chọn trường cào lớp 10 tại Thái Bình

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Bình, bạn soạn tin như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Bình 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Bình 2016
Sở GD&ĐT Thái Bình công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 cho từng trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo đó, tổng chỉ tiêu năm 2016 là 15775 học sinh, giảm hơn 200 chỉ tiêu so với năm 2015.
Để biết chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường gồm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, bạn soạn tin theo quy ước dưới đây