Tag Archives: Thái Bình

Tổng hợp Thống kê điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình nhiều năm

Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 là tiêu chí khá quan trọng giúp bạn lựa chọn và đánh giá trường khi chọn để thi vào lớp 10.
Dưới đây là dữ liệu thống kê điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT tại Thái Bình. Dữ liệu giúp đánh giá chất lượng đầu vào của mỗi trường và là cơ sở để thí sinh tham khảo lựa chọn trường cào lớp 10 tại Thái Bình

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Bình, bạn soạn tin như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Bình 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Bình 2016
Sở GD&ĐT Thái Bình công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 cho từng trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo đó, tổng chỉ tiêu năm 2016 là 15775 học sinh, giảm hơn 200 chỉ tiêu so với năm 2015.
Để biết chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường gồm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, bạn soạn tin theo quy ước dưới đây