Tag Archives: tài liệu

Truyện cười: THU TÀI LIỆU…

Trong lớp học thầy giáo sinh vật cho môt bài kiểm tra 5 phút. Thầy ra đầu bài là: các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nam, trong vòng 5 phút.