Tag Archives: Sinh học 11

Nước rau luộc xanh bất thường có nên ăn không, tại sao?

Nước rau luộc xanh bất thường có nên ăn không, tại sao?

Mô tả hiện tượng: nước luộc rau muống (hay lang), có thêm chút muối, khi vừa luộc xong màu nước bình thường. Tuy nhiên để nồi nước này tầm trên 1 tiếng thì nước chuyển màu xanh bất thường

Đáp

Ôn tập Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 27)

Ôn tập Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 27)

A. Câu hỏi

Câu 1: Khi mua hoa từ của hàng bán hoa về, muốn hoa lâu héo người ta đặt trong chậu nước, sau đó cắt đi 1 đoạn cành. Giải thích tại sao việc làm này kéo dài thời gian tươi của hoa?

Kiến thức trọng tâm phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

1- Quá trình trao đổi nước ở thực vật.

Vai trò của nước: Làm dung môi, đảm bảo sự bền vững của hệ thống keo nguyên sinh, đảm bảo hình dạng của tế bào, tham gia vào các quá trình sinh lí của cây (thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ của cây, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường…), ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật.

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 25)

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 25)

A, Câu hỏi

1. Hãy mô tả con đường vận chuyển của dòng mạch gỗ trong cây?

2. Hãy cho biết quản bào và mạch ống khác nhau ở điểm nào?

3. Vì sao mạch gỗ rất bền chắc?

Hỏi đáp sinh học: Sinh lí động vật (Phần 20)

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp sinh học: Sinh lí động vật (Phần 20)A. Câu hỏi

1. Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính?

2. Thế nào là sự thụ tinh? Bản chất của sự thụ tinh?

3. Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính?

4. Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối?

5. Trong quá trình tiến hóa, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?

B. Đáp án

HỎi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 19)

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

HỎi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 19)

A. Câu hỏi

1. Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu hạn chế của nhân bản vô tính?

2. Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?

3. Có những hình thức sinh sản vô tính nào? Sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc thấp có gì giống và khác với sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc cao?

4. Vì sao trinh sinh là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là hình thức sinh sản vô tính?

5. Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thể thành công?

6. Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản hữu tính?

7. So sánh số lượng nhiễm sắc thể có trong tb trứng, tinh trùng & hợp tử.

8. Nhờ những quá trình nào mà cá thể con cũng có bộ nhiễm sắc thể (2n) giống bộ NST của bố mẹ (2n)

9. Cho biết những hình thức thụ tinh trong sinh sản hữu tính?

10.  Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

11. Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì? Tại sao nói hình thức thụ tinh trong tiến hóa hơn hình thức thụ tinh ngoài? Tại sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?

 

B. Đáp án

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 18)

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 18)

 

1. Tại sao nuôi cá rô phi người ta thường thu hoặc cá sau một năm nuôi khi cá đạt khối lượng từ 1,5 –1,8 kg mà không nuôi kéo dài tới năm thứ ba khi cá có thể đạt tới khối lượng 2,5 kg?

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 17)

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 17)

A. Câu hỏi

1. Hãy so sánh hoạt động của hệ tim mạch khi lao động và khi nghỉ ngơi? Nguyên nhân?

2. Hoạt động của cơ tim khác cơ vân như thế nào và vì sao lại có sự sai khác đó?