Tag Archives: SInh học 10

Nước rau luộc xanh bất thường có nên ăn không, tại sao?

Nước rau luộc xanh bất thường có nên ăn không, tại sao?

Mô tả hiện tượng: nước luộc rau muống (hay lang), có thêm chút muối, khi vừa luộc xong màu nước bình thường. Tuy nhiên để nồi nước này tầm trên 1 tiếng thì nước chuyển màu xanh bất thường

Đáp

Hỏi đáp sinh 10: Trong điều kiện môi trường thích hợp. Có một loại vi khuẩn xuất phát từ 1 tế bào sau 3,5 giờ phân chia người ta đếm được 128 tế bào. Hãy xác định số thế hệ và thời gian thế hệ của loại vi khuẩn này ?

Hỏi đáp sinh 10: Trong điều kiện môi trường thích hợp. Có một loại vi khuẩn xuất phát từ 1 tế bào sau 3,5 giờ phân chia người ta đếm được 128 tế bào. Hãy xác định số thế hệ và thời gian thế hệ của loại vi khuẩn này ?