Tag Archives: Phòng thi

Những điều thí sinh cần lưu ý ở phòng thi

– Trong phòng thi, thí sinh chỉ được mang bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.