Tag Archives: phép tính phân số

Giải toán tiểu học – Phân số: Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh ?

Giải toán tiểu học – Phân số: Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh ? 

Tính nhanh phân số bài 6. Tính nhanh A

Tính nhanh phân số bài 6. Tính nhanh  A= $ \displaystyle \frac{2011}{2010}x\frac{2012}{2011}x\frac{2013}{2012}x\frac{2014}{2013}x\frac{1005}{1007}$

Xem giải chi tiết

Giải toán về Phép tính phân sốBài 15. Tính nhanh :

Giải toán về Phép tính phân sốBài 15.  Tính nhanh : $ \frac{5}{6}+\frac{11}{12}+\frac{19}{12}+\frac{29}{30}+\frac{41}{42}+\frac{55}{56}+\frac{71}{72}+\frac{89}{90}$

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta thấy, mỗi phân số thành phần của phép tính đều có hiệu giữa tử số – mẫu số = 1.

- Mẫu số của mỗi phân số đều có dạng là tích của các số tự nhiên liên tiếp

- Thừa số lớn của mẫu số này là thừa số bé của mẫu số kia.  (6 =3×2; 12=3×4).

- Hướng giải quyết: Biến đổi mỗi phân số thành phần thàn dạng cơ bản sau đó rút gọn và tính toán một cách thuận tiện nhất.

Cụ thể như sau:

Giải toán về Phép tính phân số Bài 9.Cho 2 phân số 4/5 và 5/8. Hãy tìm phân số a/b ao cho phân số 5/8 công a/b và 4/5 trừ a/b thì được 2 phân số mới mà phân số này lớn gấp 2 lần phân số kia.

Giải toán về Phép tính phân số Bài 9.Cho 2 phân số 4/5 và 5/8. Hãy tìm phân số a/b ao cho phân số  5/8 công a/b và 4/5 trừ a/b thì được 2 phân số mới mà phân số này lớn gấp 2 lần phân số kia.

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải toán về Phép tính phân số Bài 8.Cho phân số

Giải toán về Phép tính phân số Bài 8.Cho phân số $ \frac{7}{6}$ và $ \frac{1}{9}$.

Hãy tìm phân số  a/b sao cho thêm a/b vào $ \frac{1}{9}$ và bớt a/b  ở $ \frac{7}{6}$ 

thì được hai phân số  mà phân số này gấp 3 lần phân số kia. 

Hướng dẫn giải chi tiết