Tag Archives: Phân số

Giải toán Tiểu học – Phép chia : Vườn cây bà Thược có số cây chưa đến 100 và có 4 loại cây : xoài, cam, mít, bưởi.

Giải toán Tiểu học – Phép chia : Vườn cây bà Thược có số cây chưa đến 100 và có 4 loại cây : xoài, cam, mít, bưởi. Trong đó số cây xoài chiếm 1/5 số cây, số cây cam chiếm 1/6 số cây, số cây bưởi chiếm1/4 số cây và còn lại là mít. Hãy tính xem mỗi loại có bao nhiêu cây ?

Bài giải :

Giải toán Tiểu học – Phân số : Trong kho của một đơn vị dân công còn lại đúng một bao gạo chứa 39 kg gạo.

Giải toán Tiểu học –  Phân số : Trong kho của một đơn vị dân công còn lại đúng một bao gạo chứa 39 kg gạo. Bác cấp dưỡng cần lấy ra 11/13 số gạo đó. Hỏi chỉ với một chiếc cân loại cân đĩa và một quả cân 1 kg, bác cấp dưỡng phải làm thế nào để chỉ sau 3 lần cân lấy ra đủ số gạo cần dùng.

Bài giải :

Giải toán Tiểu học: Một cửa hàng có ba thùng A, B, C để đựng dầu. Trong đó thùng A đựng đầy dầu còn thùng B và C thì đang để không.

Giải toán Tiểu học: Một cửa hàng có ba thùng A, B, C để đựng dầu. Trong đó thùng A đựng đầy dầu còn thùng B và C thì đang để không. Nếu đổ dầu ở thùng A vào đầy thùng B thì thùng A còn 2/5 thùng. Nếu đổ dầu ở thùng A vào đầy thùng C thì thùng A còn 5/9 thùng. Muốn đổ dầu ở thùng A vào đầy cả thùng B và thùng C thì phải thêm 4 lít nữa. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải :

Giải toán tiểu học : Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau.

Giải toán tiểu học : Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?

Bài giải :

Giải toán tiểu học – Phân số: Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh ?

Giải toán tiểu học – Phân số: Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh ? 

Phân số – tỉ số phần trăm Bài 5:

 Phân số – tỉ số phần trăm Bài 5:

a)    Viết 5 p/s có tử số bằng nhau mà mỗi phân số đều lớn hơn 4/5  nhưng bé hơn 1

b)    Viết 5 p/s có mẫu số bằng nhau và mỗi p/s đều bé hơn  1/2

c)     Viết 3 p/s có tử số bằng 1 mà mỗi p/s đều lớn hơn  1/6 nhưng bé hơn 2/3

Phân số – tỉ số phần trăm Bài 1: Viết tất cả các phân số bằng phân số 75/100 mà mẫu số là số tròn chục và có 2 chữ số.

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Phân số – tỉ số phần trăm Bài 1: Viết tất cả các phân số bằng phân số 75/100 mà mẫu số là số tròn chục và có 2 chữ số.

Hướng dẫn giải

Tính nhanh phân số bài 6. Tính nhanh A

Tính nhanh phân số bài 6. Tính nhanh  A= $ \displaystyle \frac{2011}{2010}x\frac{2012}{2011}x\frac{2013}{2012}x\frac{2014}{2013}x\frac{1005}{1007}$

Xem giải chi tiết