Tag Archives: Nghệ An

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Nghệ An

- Đến thời điểm này, hơn 50% các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018. So với các năm trước, điểm chuẩn năm nay có nhiều thay đổi và cao hơn năm trước từ 2 – 3 điểm.