Tag Archives: kim lân

Ôn thi vào 10 Ngữ văn: Câu hỏi và đáp án xoay quanh Làng – Kim Lân

  LÀNG
Kim Lân

MỘT SỐ CÂU HỎI XOAY QUANH TÁC PHẨM:

Câu 1: Nhan đề của truyện là “Làng” sao không phải là “Làng Dầu” chẳng hạn. Từ nhan đề của truyện, em hiểu gì về chủ đề của tác phẩm?

Câu 2: Trong “Làng”, Kim Lân có kể về ông Hai cứ múa tay lên mà khoe nhà ông bị giặc đốt, đốt nhẵn. Chi tiết này dường như vô lý. Ý kiến của em như thế nào? Ghi lại vắn tắt.

Câu 4: Phân tích đoạn:
- Thế nhà con ở đâu?

- Ừ, đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ:
Qua đoạn đối thoại này, tâm trạng ông Hai có gì đặc biệt? Điều đó thể hiện nỗi niềm sâu kín của nhân vật này như thế nào?