Tag Archives: giải toán

Giải toán phân số: Phương pháp so sánh phân số: So sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phần bù của hai phân số

Phương pháp so sánh phân số – Phần 5 (Phương pháp 5)

Trong các phương pháp so sánh phân số, so sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phần bù của hai phân số là một phương pháp so sánh tương đối phổ biến, dễ áp dụng trong toán tiểu học. Tuy nhiên, bài toán nào thì áp dụng phương pháp này?

Áp dụng phương pháp này như thế nào? ….