Tag Archives: Đồng Tháp

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017-2018 Đồng Tháp

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành công tác chấm thi vào lớp 10 THPT năm 2017-2018 và đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018.

Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 tất cả các trường THPT của tỉnh Đồng Tháp. Mời các bạn đón xem

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2016 – 2017

 

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm điểm chuẩn các trường không chuyên và điểm chuẩn hai trường chuyên trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 – 2017

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 – 2017

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 – 2017

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm học 2016-2017

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2016 – 2017

 

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm điểm chuẩn các trường không chuyên và điểm chuẩn hai trường chuyên trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp