Tag Archives: Đồng Tháp

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2016 – 2017

 

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm điểm chuẩn các trường không chuyên và điểm chuẩn hai trường chuyên trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 – 2017

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 – 2017

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 – 2017

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm học 2016-2017

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2016 – 2017

 

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm điểm chuẩn các trường không chuyên và điểm chuẩn hai trường chuyên trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp