Tag Archives: Điểm sàn đại học

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2017 Đại học Quốc gia Hà Nội

Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 

Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo từng nhóm ngành cụ thể.

Điểm sàn xét tuyển năm 2017 của các trường Y Dược

Các trường khối Y Dược đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 

Các trường khối Y Dược quy định, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo từng nhóm ngành cụ thể.