Tag Archives: Đề thi

Việc làm đề thi được bảo mật như thế nào?

Thi 2017: QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

14 đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Chiều 20-1, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố bộ đề thi thử nghiệm 14 môn thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Trước đó, ngày 5/10/2016, bộ đề thi minh họa 14 môn cũng đã được công bố làm cơ sở cho giáo viên và học sinh định hướng học tập và ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Xem đề thi thử nghiệm trong các file đính kèm.

Đề thi THPT quốc gia 2016: Theo hướng hạn chế học thuộc

- Các trường THPT đang tập trung vào việc chuẩn bị tốt nhất cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Việc công bố đề thi minh họa đang được trông đợi vào thời điểm này để giáo viên cũng như học sinh có những điều chỉnh thích hợp với yêu cầu kỳ thi về cách ra đề theo hướng mở, hạn chế học thuộc.