Tag Archives: chỉ tiêu tuyển sinh

Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016

Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016

Theo Công văn số 1264/SGDDT-KHKT của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, năm học 2015-2016 Đà Nẵng tuyển 9946 học sinh vào 18 trường THPT Công lập, 1346 học sinh vào các trường THPT ngoài công lập. Còn lại, học sinh sẽ vào học tại các Trung tâm GDTX và trung tâm KTTH- HNDN.