Lớp 12

Giải chi tiết bài tập lớp 12, ÔN thi đại học, Cao đẳng

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 6: CÂU GIÁN TIẾP (REPORTED SPEECH)* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG-C. Choose the word or phrase in each of the following sentences that needs correcting.

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh:

Phần I-Các chuyên đề|

CHUYÊN ĐỀ 6: CÂU GIÁN TIẾP  (REPORTED SPEECH)

* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG

-C. Choose the word or phrase in each of the following sentences that needs correcting.