Ngữ văn 12

Ngữ văn 12, ôn thi ngữ văn, ôn tập ngữ văn, ôn thi đại học ngữ văn

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|PHẦN THƠ LỚP 12: Một số lưu ý về dạng đề mới trong nghị luận về một tác phẩm thơ

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|PHẦN THƠ LỚP 12: Một số lưu ý về dạng đề mới  trong nghị luận về một tác phẩm thơ

– Dạng đề truyền thống: phân tích cảm thụ một bài thơ, đoạn thơ, hình tượng thơ, vấn đề nội dung, nghệ thuật trong bài thơ, đoạn thơ…