Ngữ văn 12

Ngữ văn 12, ôn thi ngữ văn, ôn tập ngữ văn, ôn thi đại học ngữ văn

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn| ĐỌC THÊM: DỌN VỀ LÀNG (NÔNG QUỐC CHẤN)

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn| ĐỌC THÊM:  DỌN VỀ LÀNG
(NÔNG QUỐC CHẤN)

Đọc- hiểu văn bản:
            Nội dung
         – Cuộc sống khổ nhục của nhân dân Cao- Bắc- Lạng, tội ác của giặc: phân tích nỗi khổ của nhân dân do tội ác của kẻ thù gây ra. Chú ý những chi tiết giặc cướp phá, bắn giết, cuộc sống li tán.
          – Niềm vui khi được giải phóng: chú ý những câu thơ diễn tả niềm vui, những hình ảnh so sánh, tâm trạng của nhân vật trữ tình
          Nghệ thuật
          Lựa chọn từ ngữ, cách nói của đồng bào các dân tộc.
          Ý nghĩa văn bản
          Hình ảnh quê hương Cao- Bắc – Lạng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đau thương mà anh dũng.

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|THƠ LỚP 12: ĐÀN GHI TA CỦA LORCA ( THANH THẢO)-Đề: bình luận 2 ý kiến:

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|THƠ LỚP 12: ĐÀN GHI TA CỦA LORCA ( THANH THẢO)-Đề: bình luận 2 ý kiến:

   Về bài thơ Đàn ghi ta của Lorca, có ý kiến cho rằng: bài thơ đã xây dựng thành công hình tượng người nghệ sĩ Lorca, có ý kiến khác thì khẳng định: bài thơ là tiếng lòng tri âm của Thanh Thảo với người thầy vĩ đại của mình.

          Từ cảm nhận của mình về hình tượng người nghệ sĩ Lorca trong bài thơ, hãy bình luận những ý kiến trên.

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|THƠ LỚP 12: SÓNG (Xuân Quỳnh) Bình luận 2 ý kiến

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|THƠ LỚP 12: SÓNG (Xuân Quỳnh) Bình luận 2 ý kiến

Đề : Bình luận 2 ý kiến:

Về tình yêu trong bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh), có ý kiến cho rằng: đó là một tình yêu mãnh liệt, táo bạo, cháy bỏng mang hơi thở hiện đại; ý kiến khác thì khẳng định: đó là một tình yêu đằm thắm, sâu lắng, thủy chung đậm chất truyền thống.

          Bằng cảm nhận của mình về tình yêu trong bài thơ, hãy bình luận những ý kiến trên.

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|THƠ LỚP 12: ĐẤT NƯỚC: MỘT SỐ ĐỀ BÌNH LUẬN – Đề 2

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|THƠ LỚP 12: ĐẤT NƯỚC: MỘT SỐ ĐỀ BÌNH LUẬN – Đề 2

Đề: Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ “Trong anh và em hôm nay….làm nên Đất Nước muôn đời” (trích chương V- trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm). Từ đó phát biểu suy nghĩ về lòng yêu nước của tuổi trẻ VN trong thời đại mới