Địa lí 12

Ôn thi đại học, cao đẳng, THPT quốc gia, HSG môn địa lí THPT

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12: SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12:  SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM

1. Dựa vào Atlat Địa lý VN trang BĐ Nông nghiệp chung, hãy hoàn thành các câu hỏi và bảng sau đây:

a.Các cây chè, cafe, cao su, hồ tiêu trồng ở những vùng nào? Vùng nào có diện tích nhiều nhất?

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12: BÀI 43. CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12:

BÀI 43. CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

1.Đặc điểm:

-                       Phạm vi gồm nhiều tỉnh, thành phố, ranh giới có sự thay đổi theo thời gian.

-                       Có đủ các thế mạnh, có tiềm lực KT và hấp dẫn đầu tư.

-                       Có tỷ trọng GDP lớn, tajo ra tốc độ phát triển nhanh và hỗ trợ các vùng khác.

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12: BÀI 28 .TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12.

BÀI  28 .TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

I. Khái niệm

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sx công nghiệptrên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý nguồn lực sẵn có để đạt hiệu quả kinh tế cao.

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12: BÀI 26 CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12

BÀI  26  CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

I. Cơ cấu công nghiệp theo ngành:

- Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với khá đầy đủ các ngành quan trọng thuộc 3 nhóm chính: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước; với 29 ngành khác nhau.

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12: BÀI 25. TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

KIẾN THỨC CƠ BẢN Địa lí 12:

BÀI  25.  TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

1. Các vùng nông nghiệp ở nước ta:  có 7 vùng nông nghiệp.

2. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta:

a. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai xu hướng chính: