Lớp 12

Giải chi tiết bài tập lớp 12, ÔN thi đại học, Cao đẳng

Cảnh sát giao thông phạt tiền 2 bố con bạn A vì cả 2 đều lái xe máy đi ngược đường 1 chiều. Bố bạn A không chịu nộp tiền phạt vì lí do ông không nhận ra biển báo đường 1 chiều, ban A mới 16 tuổi, còn nhỏ, chỉ biết đi theo ông nên không đáng bị phạt

Cảnh sát giao thông phạt tiền 2 bố con bạn A vì cả 2 đều lái xe máy đi ngược đường 1 chiều. Bố bạn A không chịu nộp tiền phạt vì lí do ông không nhận ra biển báo đường 1 chiều, ban A mới 16 tuổi, còn nhỏ, chỉ biết đi theo ông nên không đáng bị phạt

Khái niệm bình đẳng trước pháp luật? Công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật như thế nào?

Khái niệm bình đẳng trước pháp luật? Công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật như thế nào?

Trả lời

Khái niệm bình đẳng trước pháp luật:  

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định pháp luật