Hóa học 11

PP giải bài tập Hóa học 11, Giải chi tiết bài tập Hóa học 11

Giải bài tập Hóa hữu cơ: Tìm CTPT HCHC- Khi đốt hoàn toàn 3g một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O

Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài 3: Khi đốt hoàn toàn 3g một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O

a)Trong A có chứa những nguyên tố nào?

b)Biết PTK của A nhỏ hơn 40. Xác định CTPT của A?

c)A có làm mất màu dung dịch Brom không?

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập tìm công thức hợp chất hữu cơ: hân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3g chất A thu được 5,4g nước. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Giải bài tập tìm công thức hợp chất hữu cơ:

Đề bài: Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3g chất A thu được 5,4g nước.  Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối của A với Hydro là 15.

Kinh nghiệm làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa

Điểm khác biệt giữa đề thi môn Hóa so với các môn khác là rất nhiều lí thuyết, học sinh phải nắm vững rồi mới áp dụng để làm được bài. Tuy nhiên lí thuyết môn Hóa thường không phải học thuộc lòng, nhưng phải hiểu mới vận dụng được.

Một số lưu ý khi làm bài tập phần HIDROCACBON- Hóa học 11

I. PHẢN ỨNG CỘNG HIDRO VÀO HIDROCACBON KHÔNG NO

Trong các phân tử của các HIDRO CACBON  ko no chứa LK đôi C=C(Trong đó có 1 LK δ và 1 LK π ), hoặc LK ba C=C(Trong đó có 1 δ LK  và 2 LK π). LK π là LK kém bền nên khi tham gia PƯ nên chúng dễ bị đứt ra để tạo thành SP chứa LK  bền vững hơn.

          Khi có mặt xúc tác như Ni, Pt, Pd ở nhiệt độ thích hợp HIDRO CACBON  ko no cộng hidro vào LK  .