Lớp 10

Giải chi tiết bài tập lớp 10

Hỏi đáp sinh 10: Trong điều kiện môi trường thích hợp. Có một loại vi khuẩn xuất phát từ 1 tế bào sau 3,5 giờ phân chia người ta đếm được 128 tế bào. Hãy xác định số thế hệ và thời gian thế hệ của loại vi khuẩn này ?

Hỏi đáp sinh 10: Trong điều kiện môi trường thích hợp. Có một loại vi khuẩn xuất phát từ 1 tế bào sau 3,5 giờ phân chia người ta đếm được 128 tế bào. Hãy xác định số thế hệ và thời gian thế hệ của loại vi khuẩn này ?

Kinh nghiệm học Tiếng Hàn

Trừ những người có năng khiếu khi học một hay nhiều ngôn ngữ nước ngoài, đa số người học ngoại ngữ gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu. Thời gian “để làm quen” với một ngôn ngữ mới tùy thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tương đồng tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ cần học, loại ngôn ngữ, độ phức tạp của ngôn ngữ mới (phát âm, ngữ pháp, văn phong giao tiếp v.v.). Khi học tiếng Hàn quốc ta cũng gặp những thuận lợi và khó khăn bước đầu như vậy.