Lớp 10

Giải chi tiết bài tập lớp 10

Hỏi đáp sinh 10: Trong điều kiện môi trường thích hợp. Có một loại vi khuẩn xuất phát từ 1 tế bào sau 3,5 giờ phân chia người ta đếm được 128 tế bào. Hãy xác định số thế hệ và thời gian thế hệ của loại vi khuẩn này ?

Hỏi đáp sinh 10: Trong điều kiện môi trường thích hợp. Có một loại vi khuẩn xuất phát từ 1 tế bào sau 3,5 giờ phân chia người ta đếm được 128 tế bào. Hãy xác định số thế hệ và thời gian thế hệ của loại vi khuẩn này ?